XI (HAMKA) FISIKA

E-LEARNING MATA PELAJARAN FISIKA

KELAS XI HAMKA

GURU : MAYA SYAFITRI, S.Pd., M. Pd

 

PERHATIAN....!! 

JANGAN SALAH KELAS YA....!!!

 

PERTEMUAN 1

 

a. Isi Absen DISINI ya...

 

b. Lihat Absen

 

c. Materi Power Point 

 

d. Video Pembelajaran

 

e. Tugas

 

 

 

HALAMAN LAINNYA

KOMENTAR